Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รายงานและบทความ

Thanikul Sriuthis 19 ส.ค. 2554

เอกสารแนบ

นายฉี ปัง เหวิน หัวหน้านักวิจัยแห่งสถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติของไต้หวันกล่าวว่า การออกกำลังกายระดับปานกลางเช่น การเดินอย่างกระฉับกระเฉงเพียงวันละ 15 นาที ก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคนทุกเพศทุกวัย รวมไปถึงคนที่สูบบุหรี่และคนที่มีสุขภาพไม่ดี

ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวได้นำลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์แลนเซทในวันนี้ โดยได้ติดตามผลจากกลุ่มทดลองจำนวนกว่า 416,000 คนเป็นเวลา 13 ปี ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์สุขภาพและรายงานระดับการออกกำลังกายเป็นประจำทุกปี

อาจารย์เหวินและคณะนักวิจัยกล่าวว่า ออกกำลังกายเพียง 15 นาทีแต่ให้ประโยชน์มหาศาล สามารถทำให้อายุยืนขึ้น 3 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกาย การออกกำลังทุกวันยังลดโอกาสเป็นมะเร็ง และดูเหมือนลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวกับมะเร็งลงได้ 1 ใน 10

ผลการวิจัยของไต้หวันสอดคล้องกับผลการศึกษาหลายชิ้นในอดีตที่กลุ่มทดลองเป็นคนผิวขาว แต่ความพิเศษของงานวิจัยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แสดงถึงคุณประโยชน์ของการออกกำลังกายในระดับต่ำสุด และเป็นครั้งแรกที่ระบุว่าออกกำลังกายเพียง 15 นาทีก็เพียงพอแล้วต่อร่างกายซึ่งน่าจะดึงดูดให้คนที่ไม่เคยออกกำลังกายสละเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อทำให้สุขภาพของตนเองดีขึ้น

 

อ้างอิง: http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/23915

หมวดหมู่

สุขภาพ

ป้ายกำกับ

ออกกำลังกาย

ถูกใจให้บอกต่อ

Generated: 0.0129 seconds