จำนวนรวมแยกเพศ

จำนวนรวมแต่ละวัน

Admin/Dead

จำแนกตามระดับความรุนแรงรายวัน

Date Total Man Lady R E U SU N Admit Dead
11 เมษายน 2559 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0
12 เมษายน 2559 5 4 1 1 1 0 3 0 2 0
13 เมษายน 2559 6 5 1 0 1 2 3 0 1 0
14 เมษายน 2559 6 3 3 0 0 4 2 0 0 0
15 เมษายน 2559 11 8 3 0 0 3 6 2 2 2
16 เมษายน 2559 3 2 1 0 0 1 2 0 0 0
17 เมษายน 2559 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Total 34 23 11 1 2 11 18 2 5 2
R = Resuscitation, E = Emergency, U = Urgency, S = Semi-Urgency, N = Non-Urgency
ข้อมูลจาก: ระบบ PHER http://ict-pher.moph.go.th/ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน
Thanikul Sriuthis 17 มิ.ย. 2556

1. ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด ซึ่งทำได้หลายวิธี

 • ควรกรุหน้าต่าง ประตู และช่องมด้วยมุ้งลวดตรวจตราซ่อมแซมฝาบ้าน ฝ้าเพดาน อย่าให้มีร่อง ช่องโหว่หรือรอยแตก เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายเข้ามาในบ้าน
 • เวลาเข้า - ออกควรใช้ผ้าปัดประตูมุ้งลาดก่อน เพื่อไล่ยุงลายที่อาจจะเกาะอยู่ตามที่ต่าง ๆ
 • เก็บของในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ เพราะยุงลายชองไปหลบซ่อนตามมุมมืดของห้องและเครื่องเรือนต่าง ๆ ที่รก ๆ
 • ขณะอยู่ในบ้านควรอยู่ในบริเวณที่มีลมพัดผ่านและมีแสงสว่างเพียงพอ
 • ยุงลายจะชอบกัดตอนกลางวัน และมักเป็นช่วงที่คนหลับ ดังนั้นเวลาหลับควรกางมุ้งหรือนอนในห้องที่มีมุ้งลวด เปิดพัดลมส่วยเบ่า ๆ ก็ช่วยไล่ยุงได้หรือถ้าหากที่บ้านมียุงมากจริง ๆ ก็ต้องพิถีพิถันในการเลือกเสื้อผ้าสวมใส่สักหน่อย ซึ่งควรใส่กางเกงขายาว เสื้อมีแขน เพื่อให้เหลือพื้นที่เปล่าเปลือยและเสี่ยงต่อการถูกยุงกัดน้อยที่สุด

2.กำจัดยุงและลูกน้ำ

 • ปิดฝาภาชนะขังน้ำ
 • คว่ำทำลายภาชนะขังน้ำที่ไม่ใช้งาน
 • ปรับสภาพน้ำโดยใส่เกลือหรือปูนแดง หรือน้ำส้มสายชูในจานรองขาตู้กันมด
 • หมั่นขัดล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะต่าง ๆ
 • หมั่นตักลูกน้ำออกจากภาชนะ
 • ใช้สารกำจัดลูกน้ำ เช่น ทรายอะเบท
 • ใช้สารเคลือบผิวน้ำ (Oil surfactant)
 • ใช้ผลิตภัณฑ์เคมีกระป๋องแบบฉีดพ่น
 • ใช้ปลาหางนกยูงหรือปลาอื่น
 • ใช้ไม้ตียุงไฟฟ้า/ใช้มือตี
รูปผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง

น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์

Best view in 1024 x 768 pixel or more than. Chrome, Firefox and Safari is best support browser.

เลขที่ 3 ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000