Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รายงานและบทความ

Thanikul Sriuthis 14 พ.ย. 2556

เอกสารแนบ

 

สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ แนะวิธีป้องกันอุบัติภัยวันลอยกระทง  เตือนฉลองอย่างปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์  ระบุเล่นปะทัด ระวังอันตรายสร้างความเสียหาย จะมีโทษทั้ง จำคุก-ปรับ

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า เทศกาลวันลอยกระทงเป็นประเพณีสำคัญของไทย เป็นวันที่คนไทยจะร่วมเฉลิมฉลองเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาช้านานซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ถือเป็นวันที่ประชาชนจะเดินทางไปลอยกระทง ทำให้จำนวนรถบนถนนมีเพิ่มมากโดยเฉพาะช่วงเวลาเย็น โดยสิ่งที่เป็นกังวล คือ การฉลองส่วนใหญ่มักหนีไม่พ้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ ส่งผลให้การควบคุมตนเองและสมาธิในการขับขี่ลดน้อยลง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและมีความรุนแรงสูง นำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในวันดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ 

“เทศกาลลอยกระทงในปี 55 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 78 ราย และเสียชีวิตจากการจมน้ำ 21 ราย รวม 99 ราย บาดเจ็บ 678 ราย จึงขอให้ประชาชนลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทงนี้”

นายพรหมมินทร์กล่าวอีกว่า วิธีการเที่ยววันลอยกระทงให้สนุกและปลอดภัย คือ การตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน ศึกษาเส้นทางให้รอบคอบ และควรออกก่อนเวลาเพื่อเลี่ยงจราจรติดขัด เพิ่มความระมัดระวังในการขับ ไม่ขับเร็วเกินกำหนด ไม่ดื่มสุราหากต้องขับรถ และปฏิบัติตามกฎจราจร ส่วนผู้ที่นำรถจักรยานยนต์ไปเที่ยวงานต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย

ส่วนการเล่นพลุดอกไม้ไฟต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นจะมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี  ปรับไม่เกิน 14,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับวิธีการป้องกันอุบัติภัยในวันลอยกระทง ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีดังนี้  คือ

1. เลือกลอยกระทงบริเวณท่าน้ำหรือโป๊ะเรือที่มั่นคงแข็งแรง  หากนั่งเรือควรสวมใส่เสื้อชูชีพ รวมถึงขึ้นลงเรืออย่างเป็นระเบียบ

2.ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด และมีให้เด็กลงไปในน้ำเพื่อเก็บเงินในกระทง

3. ให้สัญญาณก่อนจุดพลุทุกครั้ง และออกให้ห่างจากบริเวณที่จุดพลุในระยะ10  เมตรขึ้นไป 

4. ห้ามจุดพลุ ดอกไม้ไฟ บริเวณใกล้แนวสายไฟ  สถานีบริการน้ำมัน วัตถุไวไฟ และแหล่งชุมชน

5. ห้ามนำดอกไม้ไฟที่จุดไฟไม่ติดมาจุดซ้ำ  หรือใช้ปากเป่าให้ไฟติด และไม่ยื่นหน้าหรืออวัยวะต่างๆ  เข้าใกล้ดอกไม้ไฟที่จุดไฟแล้ว 

6. ไม่ดัดแปลงพลุ  ดอกไม้ไฟ ให้มีแรงอัดหรือแรงระเบิดพลุ 

7. หลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอยใกล้แหล่งชุมชน

8. ห้ามปล่อยโคมลอยบริเวณโดยรอบสนามบิน หรือช่วงที่เครื่องบินขึ้น-ลง

 

อ้างอิง: http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/situations/37576
Generated: 0.0055 seconds