จัดซื้อจัดจ้าง

  • ราคากลาง การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รพ.อ่างทอง 15 รายการ

    ยา D10S 1,000 ML ไม่มีราคากลาง มีราคาอ้างอิงจากเคยซื้อใน 2 ปี 33 บาทต่อ1ถุง ยา SODIUM CHLORIDE 0.45 % INJ SOLN 1000 ML มีราคากลาง 32.10 บาทต่อ1ถุง ยา SODIUM CHLORIDE 3 % 500 ML มีราคากลาง 32.10 บาทต่อ1ถุง ยา D5W 100 ML ไม่มีราคากลาง มีราคาอ้างอิงจากเคยซื้อใน 2 ปี 16 บาทต่อ1ถุง ยา D5S/3 500 ML ไม่มีราคากลาง มีราคาอ้างอิงจากเคยซื้อใน 2 ปี 27 บาทต่อ1ถุง ยา D5W 250 ML ไม่มีราคากลาง
รูปผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง

น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์

Best view in 1024 x 768 pixel or more than. Chrome, Firefox and Safari is best support browser.

เลขที่ 3 ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000