Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: ผมขาว

1 รายการ หน้าที่ 1

  • หลีกหนี 'ผมหงอก' กันเถอะ

    ความรู้จากวารสาร อพวช. สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนอธิบายไว้ว่าผมหงอกมี 2 ลักษณะ อย่างแรกคือ หงอกตามวัย อย่างที่ 2 คือ หงอกก่อนวัยอันควร การเกิดผมหงอกเกิดจากเซลล์ร่างกายที่มีชื่อว่า เมลาโนไซต์ (Melanocyte) ที่คอยผลิตเม็ดสีที่โคนรากผม เสื่อมสภาพ ไม่สร้างเม็ดสี หรือ Pigment ทำให้เส้นผมไม่มีสี
Generated: 0.0106 seconds