Angthong Hospital

 • 035 615 111
 • 035 612 151

ป้ายกำกับ: ลูกน้อย

3 รายการ หน้าที่ 1

 • เทคนิค...ฝึกทักษะชีวิตให้ลูกน้อย

       องค์การอนามัยโลกได้ให้คำจัดความของคำว่า “ทักษะชีวิต” ไว้ว่า หมายถึงความสามารถในการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต ซึ่งในยุคที่เต็มไปด้วยปัญหาสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนนั้น การสร้างทักษะชีวิต
 • เคล็ดลับลูกน้อยห่างไกลภูมิแพ้

  พ่อแม่ทุกคนย่อมอยากเลี้ยงดู ลูกน้อยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะให้ลูกน้อยห่างไกลโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ที่พ่อแม่เป็นกังวล เพราะร้อยละ 50 ของเด็กไทยมักป่วยด้วยโรคนี้ ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากไรฝุ่น ควันบุหรี่ ขนสัตว์
 • เมื่อลูกน้อยนอนกรน

  พ่อแม่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะการนอนกรนไม่ได้เกิดกับลูกของเราเพียงคนเดียว แต่อย่างเพิ่งชะล่าใจ เพราะการนอนกรนในแบบที่เป็นอันตราย อาจจะใช่สิ่งที่ลูกน้อยของคุณกำลังเผชิญอยู่ พญ.อุมาพร พนมธรรม แพทย์โสต ศอ นาสิก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก)กล่าวถึงการนอนกรนในเด็ก ว่ามีสาเหตุหลักๆ
Generated: 0.0188 seconds