รูปผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง

น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์

ไม่มีรูป นายแพทย์พยงค์ เวสสบุตร 1 เมษายน 2497 - 30 เมษายน 2500
ไม่มีรูป นายแพทย์สุพพจ สุรภัฎพิศิษฎ์ 1 พฤษภาคม 2500 - 31 ธันวาคม 2500
ไม่มีรูป นายแพทย์โสภณ นาคไพรัช 1 มีนาคม 2501 - 21 มีนาคม 2502
ไม่มีรูป นายแพทย์วิเชียร เทศชูกลิ่น 1 เมษายน 2502 - 31 ธันวาคม 2516
ไม่มีรูป นายแพทย์จรัส เปมะโยธิน 20 กุมภาพันธ์ 2517 - 30 กันยายน 2535
ไม่มีรูป นายแพทย์ธวัช นาวีระ 1 ตุลาคม 2535 - 31 ตุลาคม 2539
ไม่มีรูป นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เอกจริยาวัฒน์ 1 พฤศจิกายน 2539 - 18 มกราคม 2548
ไม่มีรูป นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล 21 มกราคม 2548 - 8 พฤษภาคม 2549
ไม่มีรูป นายแพทย์นิรันดร์ จันทร์ตระกูล 10 พฤษภาคม 2549 - 16 กรกฎาคม 2551
ไม่มีรูป นายแพทย์สุเมธ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ 21 กรกฎาคม 2551 –11 กุมภาพันธ์ 2553
ไม่มีรูป นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช 16 กุมภาพันธ์ 2553 - ปัจจุบัน

 

ที่มา: คัดลอกจากเล่มผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2554

ปรับปรุงล่าสุด: 10 มกราคม 2555

 

Best view in 1024 x 768 pixel or more than. Chrome, Firefox and Safari is best support browser.

เลขที่ 3 ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000