รูปผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง

น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์

ข้อมูลผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยใน จำนวนวันนอน อัตราการครองเตียง จำนวนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล อัตราการเสียชีิวิต 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน 10 สาเหตุการเสียชีวิต 10 อันดับหัตถการdfs

Best view in 1024 x 768 pixel or more than. Chrome, Firefox and Safari is best support browser.

เลขที่ 3 ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000