Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รายงานและบทความ

Thanikul Sriuthis 08 ก.ค. 2556

เอกสารแนบ

เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี 2556 นี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กรกฎาคมที่จะถึงนี้  จึงขอเชิญชวนคนไทยเข้าร่วมกิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” ทำความดีถวายในหลวงและสมเด็จพระสังฆราช โดยตั้งเป้าว่าจะมีคนไทยมาร่วมกิจกรรมนี้มากขึ้น 10 ล้านคน

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดโรคต่างๆได้มากกว่า 60 โรค เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคโลหิตจาง โรคตับแข็ง โรคหัวใจ  โรคทางสมอง  โรคมะเร็ง  โรคจิตและประสาท  หากผู้ดื่มเป็นหญิงตั้งครรภ์จะทำให้ลูกในครรภ์มีน้ำหนักตัวน้อย  มีอาการผิดปกติทางสมอง การเจริญเติบโตและพัฒนาการช้า บางคนถ้าแม่ดื่มแอลกอฮอล์มากอาจทำให้เด็กเกิดมาปากแหว่งเพดานโหว แขนขาเจริญเติบโตผิดปกติ ไอคิวต่ำ สมาธิสั้น 

นอกจากนี้ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นประจำ จะเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง พิษสุราจะทำลายทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ  รวมทั้งเป็นสาเหตุของความรุนแรงภายในครอบครัว ลูกที่มีพ่อหรือแม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังจะเป็นเด็กซึมเศร้า วิตกกังวลไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง  ถึงแม้แอลกอฮอล์จะมีผลในการทำลายสุขภาพของผู้ดื่ม ครอบครัวและสังคมก็ตาม  จาการสำรวจยังคงพบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปดื่มแอลกอฮอล์มากถึง 17 ล้านคน และในจำนวนนี้เกือบ 4 ล้านคนติดแอลกอฮอล์ 

ดร.นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวว่า ในโอกาสเข้าพรรษานี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ขอเชิญชวนให้ผู้ดื่มแอลกอฮอล์มาร่วมโครงการ “งดเหล้าเข้าพรรษา” โดยงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 3 เดือนของการเข้าพรรษา  ซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ตลอดไป แต่การงดแอลกอฮอล์นั้น บางคนสามารถหักดิบ งดได้ทันทีทันได้ “การหักดิบ” สามารถทำได้ในผู้ที่ติดแอลกอฮอล์ไม่มากนัก

จากงานวิจัยกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากหยุดเหล้าในทันที บางรายอาจมีอาการน้อยแค่ตัวสั่น เหงื่อออก บางรายอาจมีอาการหนัก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เป็นพิษสุราเรื้อรัง เรียกอาการลงแดง จะเกิดหลังหยุดสุราได้ 12-72 ชั่วโมง จะมีอาการหงุดหงิด ตัวสั่น วิตกกังวล โมโหง่าย อารมณ์แปรปรวน ซึมเศร้า อ่อนเพลีย คิดอะไรไม่ออก หัวใจเต้นเร็ว  กลุ่มนี้ต้องมีการวางแผนการอดเหล้าล่วงหน้าก่อนเข้าพรรษา และปรึกษาหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องสุรา ได้แก่  ฮอตไลน์ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่คิดจะเลิกเหล้า 02 379 1020  สายด่วนยาเสพติดธัญรักษ์ 1165 สายด่วนเลิกเหล้า ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพทางโทรศัพท์ 1413 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนต้องให้การสนับสนุนและเข้าใจอารมณ์ต่างๆ ของผู้ที่อยู่ในช่วงงดสุราในระยะเริ่มต้น

 

การเลิกเหล้าไม่ใช่เรื่องที่ยาก  หากทำตาม 10 วิธีเลิกเหล้า  ได้แก่

1. ตั้งใจจริง 

2. ตั้งเป้าว่าจะเลิกเพื่อใคร 

3. หยุดทันที หักห้ามใจเมื่อตัวเองเข้าสังคม 

4. ปรับเปลี่ยนนิสัยการดื่ม เช่น ดื่มเหล้าพร้อมรับประทานอาหาร  ดื่มน้ำเปล่าคู่กับเหล้า  เปลี่ยนขนาดแก้ว  เป็นต้น  5.ตั้งเป้าลดปริมาณการดื่มในแต่ละวันแต่ละครั้ง     

6. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆ เช่น หลีกเลี่ยงการไปผับบาร์ สถานบันเทิง หรือเลี่ยงจากกลุ่มดื่มเหล้า 

7. ทำกิจกรรมอื่นแทนการนั่งดื่มสังสรรค์ เช่น เล่นกีฬา ทำบุญ อ่านหนังสือ หรือกิจกรรมที่ชื่นชอบต่างๆ 

8. ฝึกปฏิเสธให้เด็ดขาด เช่น ไม่วางต้องไปทำธุระ หรือหมอห้ามดื่ม 

9. หาที่พึ่งทางใจจากคนรอบข้าง เช่น พ่อ แม่ เพื่อนสนิท คนรัก ลูก 

10. หากเลิกด้วยตัวเองไม่ได้ให้ปรึกษาหน่วยงานที่ช่วยเหลือด้านการอดเหล้า

อย่างไรก็ตาม ช่วงเข้าพรรษานี้ นับเป็นที่พึ่งทางใจที่สำคัญที่จะทำให้เกิดกำลังใจในการอดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 3 เดือน จึงขอเชิญชวนให้ผู้ดื่มแอลกอฮอล์เริ่มต้นงดดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เข้าพรรษานี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข 1422 และศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทร 02 590 3333

 

อ้างอิง: http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/35380
Generated: 0.0034 seconds