Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รายงานและบทความ

Thanikul Sriuthis 21 ต.ค. 2556

เอกสารแนบ

 

สภากาชาดไทยวิกฤต! ขาดแคลนเลือดอย่างหนัก เหตุน้ำท่วมพ่นพิษ ทำรับบริจาคไม่ได้ตามเป้าหมาย ขณะที่ รพ.ต่างๆ ทั้ง กทม.และต่างจังหวัด ต้องการเลือดเพิ่มขึ้นเท่าตัว ส่งผลให้จ่ายเลือดไม่พอ โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วม วอนประชาชนขอรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ป

พญ.สร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ ขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อการจัดหาโลหิตของโรงพยาบาลหลายแห่ง โดยเฉพาะโรงพยาบาลในจังหวัดภาคตะวันออก เช่น ปราจีนบุรี ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นต้น เนื่องจากไม่สามารถออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในพื้นที่ต่างๆ ได้ และเมื่อขอเบิกโลหิตมายังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทางศูนย์ฯก็ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่

พญ.สร้อยสอางค์ กล่าวอีกว่า ที่เป็นเช่นนั้น เพราะสถานการณ์การจัดหาโลหิต นับตั้งแต่ ต.ค.2556 เป็นต้นมา ศูนย์ฯจัดหาโลหิตไม่ได้ตามเป้าหมายคือ ทุกวันจะต้องจัดหาโลหิตให้ได้ 1,600-2,000 ยูนิต และจะต้องมีโลหิตสำรองคงคลัง วันละ 3,000 ยูนิต ขึ้นไป จึงจะเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย แต่ขณะนี้ความต้องการโลหิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ กว่า 400 แห่ง ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวคือ วันละ 3,000-4,000 ยูนิต แต่ศูนย์ฯสามารถจ่ายโลหิตให้โรงพยาบาลได้เพียงวันละ 1,500 ยูนิตเท่านั้น และไม่มีโลหิตสำรองคงคลัง ทำให้โดยภาพรวมของสถานการณ์โลหิตทั่วประเทศ ประสบปัญหาการขาดแคลนอย่างหนัก

 “ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัย ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 07.30-19.30 น.และวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-15.30 น.หรือสอบถาม โทร.0-2256-4300, 0-2263-9600-99 ต่อ 1101” ผอ.ศูนย์บริการโลหิต กล่าว

 

 

อ้างอิง: http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/37130
Generated: 0.0051 seconds