Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รายงานและบทความ

ธนิกุล ศรีอุทิศ 05 พ.ย. 2556

เอกสารแนบ

 

 

จากกรณีการส่งต่อข้อความและเผยแพร่ลิงก์ข้อมูลอาหารห้ามรับประทานอาจอันตรายถึงชีวิต โดยระบุอาหารที่กินคู่กันแล้วอาจก่อให้เกิดอันตราย อาทิ เต้าหู้กับน้ำผึ้ง ห้ามรับประทานด้วยกันจะทำให้หูหนวก หัวไชเท้ากับผลไม้ทุกชนิด จะทำให้เกิดคอพอก ถั่วลิสงกับฟักทอง ทำให้เกิดลำไส้อักเสบ เหล้าขาวกับเบียร์ จะทำให้เส้นเลือดในสมองแตก รวมไปถึงการกินทุเรียนกับน้ำอัดลม จะทำให้มีพิษร้ายมากกว่าพิษงูเห่านั้น มีการส่งต่อข้อความดังกล่าวไปทั่วทั้งในเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก

นายสง่า ดามาพงษ์ อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า เพื่อความปลอดภัยก็ไม่ควรรับประทานอาหารแปลกๆ หรืออาหารที่พิสดารมากๆ เพราะอาจเสี่ยงได้รับอันตรายสูง ซึ่งการได้รับพิษจากอาหาร ปกติจะมาจาก 4 สาเหตุ คือ 1. เกิดจากพิษในตัวอาหารเอง 2. เกิดจากการปนเปื้อนของสารเคมี 3. การปนเปื้อนของเชื้อโรค จุลินทรีย์ ทำให้อาหารบูดเน่า และ 4. อาหารที่มีพยาธิ ปรุงสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบ ก้อย ปลาดิบ เป็นต้น หากหลีกเลี่ยงได้ก็จะทำให้การบริโภคถูกสุขลักษณะขึ้น

"การกินหัวไชเท้ากับผลไม้ทุกชนิดจะทำให้เกิดคอพอก หรือเต้าหู้กับน้ำผึ้งหากกินด้วยกันจะทำให้หูหนวก ตรงนี้ไม่มีข้อมูลวิชาการมายืนยัน แต่กรณีการกินถั่วลิสงกับฟักทองจะทำให้ลำไส้อักเสบนั้น จากข้อมูลหลักโภชนาการไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เนื่องจากถั่วลิสงเป็นไขมัน ฟักทองมีวิตามินเอ ซึ่งไขมันจะทำละลายวิตามินเอได้ดี ซึ่งจะส่งผลดีมากกว่า มีเพียงกรณีการดื่มเหล้าขาวกับเบียร์ร่วมกันจะทำให้เส้นเลือดสมองแตกได้ ตรงนี้มีความเป็นไปได้ ส่วนการกินทุเรียนกับน้ำอัดลมร่วมกันมีพิษร้ายมากกว่างูเห่านั้น อาจดูรุนแรงเกินไป แต่อันตรายย่อมมี เพราะทุเรียนกับน้ำอัดลม มีทั้งแก๊สและน้ำตาล จะส่งผลให้เกิดอาการช็อกได้" นายสง่ากล่าว

 

 

อ้างอิง: http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/37392
Generated: 0.0167 seconds