Thanikul Sriuthis 13 พ.ย. 2556

เอกสารแนบ

 

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา แนะคนทำงานโดยทั่วไปสามารถสร้างสุขให้กับตนเองได้ง่ายๆ ด้วยหลักปฏิบัติ 7 ข้อ

นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วัยทำงานเป็นช่วงวัยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงชีวิต เช่น การหางานทำ การสร้างฐานะครอบครัว การแต่งงาน หย่าร้าง การสูญเสียบุคคลที่รัก จึงต้องมีพลังใจที่เข้มแข็ง ซึ่งคนที่มีความสุขในการทำงานจะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่ากลุ่มที่ไม่มีความสุข

คนทำงานโดยทั่วไปสามารถสร้างสุขให้กับตนเองได้ง่ายๆ ด้วยหลักปฏิบัติ 7 ข้อ คือ

1.หมั่นออกกำลังกาย และรับแสงแดดตอนเช้า เพื่อสุขภาพจิตดีสุขภาพกายแข็งแรง

2.รับประทานอาหารประเภทโปรตีน เช่น เนื้อสัตว์ นม ไข่ เพื่อช่วยสร้างฮอร์โมนที่ช่วยให้อารมณ์ดี รู้สึกผ่อนคลาย มีความคิดสร้างสรรค์

3.อยู่กับคนที่ทำให้เรา ยิ้มได้ การยิ้ม การหัวเราะ การได้อยู่ใกล้กับสิ่งที่เราพอใจ จะ ช่วยให้ร่างกายหลั่งเอ็นโดรฟิน สารที่ทำให้เรามีความสุข

4.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมง เพราะการอดนอนหรือนอนน้อย ทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความเครียด

5.ฝึกอารมณ์และฝึกคิดเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกสมาธิ ฝึกมองโลกในแง่ดี

6.มีเพื่อนที่ดีหรือมีครอบครัวที่อบอุ่นทำให้เรามีความสุข

7.ยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยมองว่าการเปลี่ยนแปลงทำให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต

ฉะนั้นทุกคนควรหันมาใส่ใจสุขภาพจิตของตนเอง ด้วยการลดทุกข์ เติมสุขให้ตัวเองในทุกๆ วัน ดังคำขวัญสัปดาห์สุขภาพจิตปีนี้ที่ว่า "ฮอร์โมนความสุข...สร้างได้ทุกวัย" 

 

อ้างอิง: http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/37548
รูปผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง

น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์

Best view in 1024 x 768 pixel or more than. Chrome, Firefox and Safari is best support browser.

เลขที่ 3 ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000