ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
1 วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,366,025 01/1970 28/12/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
2 MADOPAR TAB 250 MG (1010S) 871,408 01/2018 22/12/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
3 HRIG 150 IUML IN 2 ML 614,394 01/2018 22/12/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
4 ครุภัณฑ์การแพทย์ 6,293,000 01/1970 08/12/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
5 จัดซื้อยา Enoxaparin inj 60 mg0.6ml 797,039 01/2018 06/12/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
6 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,293,000 01/1970 01/12/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,055,000 01/2018 21/11/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
8 Metformin 500 mg tablet 1,225,000 01/2018 10/11/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
9 Simvastatin 20 mg tablet 1,214,015 01/2018 10/11/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
10 Phenytoin inj 50 mgml in 5 ml 1,182,179 01/2018 10/11/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด