ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
71 เลนส์แก้วตาเทียบชนิดพับได้ 840,000 10/2021 09/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
72 จัดซื้อยา Alteplase 50 mg inj. 3,046,290 10/2021 06/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
73 จัดซื้อยา NICARDIPINE HCL 10 MG10ML INJ.(10S) 1,620,087 10/2021 06/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
74 จัดซื้อ Rabies Vaccine 1,094,800 10/2021 06/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
75 ยา HYPROMELLOSE EYE DROP 3MG1ML (10ML) 546,727 10/2021 06/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
76 จัดซื้อยา PROCATEROL 50 MCG TAB 826,575 10/2021 06/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
77 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง 821,000 10/2021 14/09/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด