วันจันทร์

เวลา แผนกที่ตรวจ แพทย์
08.30 - 12.00 น. อายุรกรรมทั่วไป พ.ภาษิต
    พ.จิรารัชน์
    พ.สุดเขตต์
  ศัลยกรรมทั่วไป พ.ณรงค์
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ พ.สุรีย์รัตน์
  สูติ-นรีเวชกรรม (ฝากครรภ์, ตรวจโรคเฉพาะสตรี) พ.ณัฐภรณ์
  กุมารเวชกรรม  
  โรคตา พ.บรรจบ
  คลินิกอาชีวเวชกรรม พ.วีระ
  แพทย์แผนไทย  
  ทันตกรรม  
  บำบัดยาเสพติด  
  โรคทั่วไป  
  จิตเวชเด็ก พ.ยศพิมล
คลินิกพิเศษ
13.00 - 15.00 น. คลินิกมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี (ในรายที่แพทย์นัด)
  วางแผนครอบครัว
13.00 - 16.00 น. แพทย์แผนไทย
  ทันตกรรม
  โรคทั่วไป

วันอังคาร

08.30 - 12.00 น. อายุรกรรมทั่วไป พ.พิเชฐ
  คลินิกโรคหัวใจ  ( MI ) อังคารที่ 1 ของสัปดาห์ พ.ไพศาล
  คลินิกโรคหัวใจ, ความดันโลหิตสูง พ.สมชาย
  ศัลยกรรมทั่วไป พ.สุธีรพันธ์
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ พ.ประกิต
  สูติ-นรีเวชกรรม (ฝากครรภ์, ตรวจโรคเฉพาะสตรี, คลินิกวัยทอง  
  กุมารเวชกรรม  
  โรคตา พ.สมพงษ์
  แพทย์แผนไทย  
  ทันตกรรม  
  บำบัดยาเสพติด  
  โรคทั่วไป  
  จิตเวชเด็ก พ.ยศพิมล
คลินิกพิเศษ
13.00 - 15.00 น. คลินิกฝังเข็ม พ.ภิญโญ
13.00 - 15.30 น. ตรวจสุขภาพเด็กดี, คลินิกนมแม่  
13.00 - 16.00 น. แพทย์แผนไทย  
  ทันตกรรม  
  โรคทั่วไป  
  คลินิกโรคไต (อังคารที่ 2 ของเดือน ) พ.ประกาย
  คลินิกโรคหอบหืด(อังคารที่ 3 ของเดือน) พ.ภาษิต

วันพุธ

8.30 - 12.00 น. อายุรกรรมทั่วไป พ.ประกาย
    พ.จิรารัชน์
  ศัลยกรรมทั่วไป  
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ พ.พยงค์
  สูติ-นรีเวชกรรม (ฝากครรภ์, ตรวจโรคเฉพาะสตรี)  
  คลินิกอดบุหรี่ พ.สมชาย
  กุมารเวชกรรม พ.รัตน์เกล้า
  โรคตา พ.รัชดาภรณ์
  โรคผิวหนัง พ.อุดมศักดิ์
  คลินิกสุขภาพจิต นพ.นิรันดร์
  แพทย์แผนไทย  
  ทันตกรรม  
  โรคทั่วไป  
คลินิกพิเศษ
13.00 - 16.00 น. แพทย์แผนไทย
  ทันตกรรม
  โรคทั่วไป
  คลินิกหนูดี ( 1 ครั้ง/เดือน )

วันพฤหัสบดี

8.30 - 12.00 น. อายุรกรรมทั่วไป พ.พิเชฐ
  คลินิกโรคหัวใจ  ( MI ) พฤหัสบดี ที่ 3 ของสัปดาห์ พ.ไพศาล
  คลินิกเบาหวาน พ.สมชาย
  ศัลยกรรมทั่วไป พ.ชลธร
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ พ.กิตติ
  สูติ-นรีเวชกรรม (ฝากครรภ์, ตรวจโรคเฉพาะสตรี, คลินิกวัยทอง) พ.เยาวเรศ
  กุมารเวชกรรม พ.ประทีป
  โรคตา พ.สมพงษ์
  รับปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต พ.วนิดา
  แพทย์แผนไทย  
  ทันตกรรม  
  โรคทั่วไป  
คลินิกพิเศษ
13.00 - 16.00 น. แพทย์แผนไทย
  ทันตกรรม
  โรคทั่วไป

วันศุกร์

08.30 - 12.00 น. อายุรรรมทั่วไป พ.ภาษิต
    พ.ประกาย
    พ.สุดเขตต์
  ศัลยกรรมทั่วไป  
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ พ.จิตติศักดิ์
  สูติ-นรีเวชกรรม (ฝากครรภ์, โรคเฉพาะสตรี, คลินิกผู้มีบุตรยาก) พ.สุรพล
  กุมารเวชกรรม พ.ศิริสุดา
  โรคตา พ.รัชดาภรณ์
  โรคหู คอ จมูก พ.กัมพล
  ทันตกรรม  
  บำบัดยาเสพติด  
  โรคทั่วไป  
  แพทย์แผนไทย  
คลินิกพิเศษ
13.00 - 16.00 น. แพทย์แผนไทย
  โรคทั่วไป

ปรับปรุงล่าสุด: 11 พฤษจิกายน 2558

Best view in 1024 x 768 pixel or more than. Chrome, Firefox and Safari is best support browser.

เลขที่ 3 ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000