Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: ซึมเศร้า

2 รายการ หน้าที่ 1

  • โรคซึมเศร้า

    นอกจากการกินยาแล้ว จิตแพทย์จะให้การบำบัดด้วยการ "ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรม"(CognitiveBehavioral Therapy) เพื่อให้ผู้ป่วยมีมุมมองทางบวกต่อตนเองและโลกภายนอก เห็นทางออกของปัญหา และตระหนักถึงศักยภาพของตนเองในการเผชิญเรื่องท้าทายของชีวิต รวมทั้งการปรับเปลี่ยน รูปแบบในการดำเนินชีวิต (Life style) เพื่อสร้างความรื่นร
  • 10 วิธีเตรียมตัว "งดเหล้า" ก่อนเทศกาลเข้าพรรษา

    เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี 2556 นี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ จึงขอเชิญชวนคนไทยเข้าร่วมกิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” ทำความดีถวายในหลวงและสมเด็จพระสังฆราช โดยตั้งเป้าว่าจะมีคนไทยมาร่วมกิจกรรมนี้มากขึ้น 10 ล้านคน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดโรคต่างๆได้มากกว่า 60 โรค เช่น โรคกระเพาะอาหาร
Generated: 0.0208 seconds