Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: ปวดหัว

2 รายการ หน้าที่ 1

  • `ปวดหัว อาจไม่ธรรมดา` (ตอน 1)

    ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันผู้คนต่างหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นครับ นั่นก็เพราะคนเราเริ่มมีอายุยืนมากขึ้น ซึ่งการจะใช้ชีวิตยืนยาวได้อย่างมีความสุขปัจจัยหนึ่งคือจะต้องปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวง และหนึ่งในโรคหรืออาการที่พบได้บ่อยที่สุด ซึ่งนำเราไปพบแพทย์
  • ป้องกัน... ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

    ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ซึ่งในผู้ที่มีอาการรุนแรง หากรักษาไม่ทัน อาจเป็นอันตรายได้ อ.พญ.ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์กล่าวว่าภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เกิดขึ้นได้ทั้งผู้ป่วยทั่วไป จากภายหลังการดื่มสุราในปริมาณมาก
Generated: 0.0171 seconds