Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

1 รายการ หน้าที่ 1

  • เลิกบุหรี่ต้องอดทน

    เดินเข้าร้านสะดวกซื้อทีไร เห็นซองบุหรี่อยู่ที่ชั้นวางขายเห็นคำเตือนว่า "สูบบุหรี่แล้ว ถุงลมโป่งพองตาย" "มะเร็งช่องปาก มะเร็งกล่องเสียง" แถมมีภาพประกอบเป็นคุณลุงใส่ท่อช่วยหายใจ คนอ้าปากมีก้อนมะเร็งในปาก ต่าง ๆ นานา ชวนสงสัยทุกครั้งว่า แปะขนาดนี้แล้ว ยังมีคนซื้อกันอีกหรือ
Generated: 0.0118 seconds