Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: หน่อไม้สด

1 รายการ หน้าที่ 1

  • กินหน่อไม้สด แคลเซียมสูง พลังงาน-ไขมันต่ำ ดีกว่าหน่อไม้ปี๊บ

    กรมอนามัยแนะกินหน่อไม้สด ดีกว่าหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ปี๊บ เหตุให้พลังงานและไขมันน้อยกว่า แถมมีแคลเซียมสูง ระบุหน่อไม้ปี๊บผ่านการดอง ทำให้สูญเสียแคลเซียม ระบุก่อนกินต้องต้มสุกนาน 20-30 นาที จึงปลอดจากเชื้อและสารอันตราย นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีพบผู้ป่วยได้รับเชื้อคลอสทริเดียม
Generated: 0.0145 seconds