Angthong Hospital

 • 035 615 111
 • 035 612 151

ป้ายกำกับ: ฮอร์โมน

3 รายการ หน้าที่ 1

 • `ยาคุมฉุกเฉิน` ไม่ควรใช้เกิน 2 ครั้งในชีวิต

  โครงการภาคเหนือสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เตือนผู้ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ไม่ควรจะใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเกิน 2 ครั้ง ในชีวิต นางทัศนีย์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการโครงการภาคเหนือสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
 • ป้องกัน... ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

  ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ซึ่งในผู้ที่มีอาการรุนแรง หากรักษาไม่ทัน อาจเป็นอันตรายได้ อ.พญ.ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์กล่าวว่าภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เกิดขึ้นได้ทั้งผู้ป่วยทั่วไป จากภายหลังการดื่มสุราในปริมาณมาก
 • ไข้ทับระดู เรื่องจริงที่ผู้หญิงควรรู้

  จากการได้พูดคุยกับ รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า ไข้ทับระดูสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ ไข้ทับระดูที่ไม่มีสภาวะอื่นแอบแฝง โดยจะมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัดภายหลังทานยาแก้ ปวดลดไข้ก็หายได้ สาว ๆ
Generated: 0.0102 seconds