Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: ไข้ทับระดู

1 รายการ หน้าที่ 1

  • ไข้ทับระดู เรื่องจริงที่ผู้หญิงควรรู้

    จากการได้พูดคุยกับ รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า ไข้ทับระดูสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ ไข้ทับระดูที่ไม่มีสภาวะอื่นแอบแฝง โดยจะมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัดภายหลังทานยาแก้ ปวดลดไข้ก็หายได้ สาว ๆ
Generated: 0.0169 seconds